Jak rozliczyć pit 8c?
20 grudnia 2017

Co warto wiedzieć o amortyzacji?

Gdy prowadzimy własne przedsiębiorstwo, to musimy poznać niektóre ważne kwestie księgowe, które znacznie ułatwią nam podejmowanie pewnych decyzji. Między innymi warto dowiedzieć się, co to jest amortyzacja. To dość szczególna kategoria finansowa, wciąż będąca dla wielu osób czymś bardzo niejasnym.

Gdy prowadzimy własne przedsiębiorstwo, to musimy poznać niektóre ważne kwestie księgowe, które znacznie ułatwią nam podejmowanie pewnych decyzji. Między innymi warto dowiedzieć się, co to jest amortyzacja. To dość szczególna kategoria finansowa, wciąż będąca dla wielu osób czymś bardzo niejasnym. Choć księgowy oczywiście pomoże nam we wszelkich formalnościach, to jednak dobrze jest mieć świadomość jak obliczyć amortyzację.

Co podlega amortyzacji?

Amortyzacja jest oczywiście pewną częścią finansowych sprawozdań, którymi zajmują się księgowi. Jednak również przedsiębiorca musi mieć świadomość co to jest amortyzacja i co podlega amortyzacji, albowiem taka wiedza może wpłynąć korzystnie na podejmowanie decyzji biznesowych i planowanie rozwoju firmy.

Amortyzacja jest więc sposobem rozliczenia w czasie, zużycia oraz wykorzystania rozmaitych składników majątku przedsiębiorstwa. Tutaj wymienia się między innymi aktywa trwałe materialne oraz niematerialne. To, co jest istotną kwestią w przypadku aktywów trwałych, to okres zużycia. Otóż powinien on wynosić przynajmniej jeden rok. Jeśli chcemy dokładnie wiedzieć, co podlega amortyzacji, to musimy mieć również świadomość, iż takie aktywa trwałe materialne bądź niematerialne mogą zostać nabyte przez firmę. Jednak równocześnie tego typu aktywa bywają wytworzone w zakresie własnym.

O tym, jak obliczyć i zaksięgować amortyzację

Amortyzacja określa rozłożony w czasie koszt firmy związany z korzystaniem ze składników majątku danego przedsiębiorstwa. Dlatego też odpisy amortyzacyjne pozwalają rozliczyć w czasie poszczególne koszty składników majątku.

Jak obliczyć amortyzację?

Ujmowanie takiego kosztu amortyzacji polega tak naprawdę na pewnym pomijaniu faktycznych przepływów pieniężnych, które to wiązały się z zakupem danego elementu. Ważne jest, aby wszelkie tego typu zapisy przeprowadzić w sposób formalny. Dlatego też warto dowiedzieć się, jak zaksięgować amortyzację. Otóż wszelkie odpisy amortyzacyjne, występujące w kosztach firmy nie posiadają charakteru gotówkowego. Firmy funkcjonujące w Polsce zobowiązane są do wybrania jednej z określonych metod amortyzacji środków trwałych. Mianowicie proponowana jest tutaj wersja liniowa, degresywna czy amortyzacja z zastosowaniem indywidualnych stawek. Księgowy z pewnością doradzi właściwą metodę.

Amortyzacja należy do kosztów, które wymagają określonego sposobu księgowania. Wszelkie kwestie formalne zostały dokładnie określone w ustawie o rachunkowości. Nie ma więc tutaj odstępstw i należy przeprowadzić dokładne sprawozdanie. Warto znać podstawy dotyczące amortyzacji, gdyż może nam to ułatwić planowanie pewnych działań związanych z rozwojem firmy.