O nas

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się spółką działającą na rynku usług finansowo – księgowych. Podstawowym zakresem naszej działalności jest świadczenie usług księgowych oraz kadrowo-płacowych dla małych i średnich firm (segment MŚP). Zapewniamy także szeroki wachlarz usług doradczych. Naszym Klientom udzielamy konsultacji, porad oraz wsparcia w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, rozliczeń podatkowych, optymalizacji przychodów i kosztów.

Głównym obszarem naszych działań pozostaje miasto Wrocław i okolice jednak korzystając z najnowszych rozwiązań technologii teleinformatycznych ofertę swoją kierujemy także do firm z innych rejonów Polski.

Dlaczego my?

PIOMAR VS.

PRACOWNIK

niskie koszty umowy

KOSZTY

wysokie koszty zatrudnienia

brak dodatkowych obowiązków

OBOWIĄZKI

 wiele obowiązków wynikających z KP

odpowiedzialność biura – ubezpieczenie OC

ODPOWIEDZIAL.

odpowiedzialność ponosi pracodawca, nie pracownik

biuro czynne pięć dni w tygodniu – ciągły dostęp do informacji

DOSTĘPNOŚĆ

pracownik na urlopie, zwolnieniu lekarskim – brak zastępstwa

 suma kilkuletnich doświadczeń całego zespołu obsługującego różne podmioty

DOŚWIADCZENIE

 doświadczenie w obrębie tylko jednej dziedziny

 księgowość, kadry, ubezpieczenia, pośrednictwo finansowe w jednym miejscu

KOMPLEKSOWOŚĆ

 pracownik zawsze ogranicza swoją pracę do minimum

 brak dodatkowych świadczeń

DODATKOWE ŚWIADCZENIA

 konieczność szkolenia pracownika ze zmian, które nieustannie zachodzą w systemie podatkowym

 bezpieczeństwo przetwarzania danych

BEZPIECZEŃSTWO

 duże prawdopodobieństwo utraty pracownika wraz z poufnymi danymi firmy

doświadczenie w obsłudze kontroli podatkowych – pełne wsparcie

WSPARCIE

małe doświadczenie w obsłudze kontroli

 dowolny okres wypowiedzenia zawarty w umowie, brak dodatkowych kosztów

ZAKOŃCZENIE WSPÓŁPRACY

okresy wypowiedzenia regulowane przepisami KP, dodatkowe koszty typu ekwiwalent, odprawa etc.

możliwość przyjmowania dodatkowych zleceń za odpowiednią opłatą

ELASTYCZNOŚĆ

dodatkowe zlecenia wykonywane w godzinach nadliczbowych, jednak w ograniczonym wymiarze