Rachunki bankowe ZUS:

 • 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000 – (51) ubezpieczenie społeczne
 • 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000 – (52) ubezpieczenie zdrowotne
 • 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000 – (53) Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP)

Terminy płatności składek ZUS:

 • do 10. dnia następnego miesiąca – osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie
 • do 15. dnia następnego miesiąca – pozostali płatnicy.

Wysokość składek ZUS I-XII 2013r.

Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą:

 • (51) – 656,09 zł ( 710,67 zł z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym)
 • (52) – 261,73 zł
 • (53) – 54,58zł

Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą korzystająca z preferencyjnych składek na ubezpieczenie społeczne (max. 24 miesiące od rozpoczęcia działalności):

 • (51) – 141,36 zł ( 153,12 zł z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym)
 • (52) – 261,73 zł
 • 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895 – PKO BANK POLSKI S.A. – opłaty skarbowe (pełnomocnictwo)
 • 61 1010 1674 0006 0622 2100 0000 – Podatek dochodowy od osób prawnych CIT
 • 11 1010 1674 0006 0622 2200 0000 – Podatek od towarów i usług VAT
 • 58 1010 1674 0006 0622 2300 0000 – Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT, zryczałtowany podatek dochodowy PPE, podatek zryczałtowany PPR
 • 52 1010 1674 0006 0622 2700 0000 – Karta podatkowa KP, podatek od czynności cywilnoprawnych PCC, podatek od spadków i darowizn SD
 • 27 1010 1674 0017 3322 2100 0000 – Podatek dochodowy od osób prawnych
 • 74 1010 1674 0017 3322 2200 0000 – Podatek od towarów i usług, Podatek akcyzowy, Podatek od gier
 • 24 1010 1674 0017 3322 2300 0000 – Podatek dochodowy od osób fizycznych
 • 18 1010 1674 0017 3322 2700 0000 – Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych
 • 41 1010 1674 0005 5022 2100 0000 – Podatek dochodowy od osób prawnych
 • 88 1010 1674 0005 5022 2200 0000 – Podatek od towarów i usług (VAT)
 • 38 1010 1674 0005 5022 2300 0000 – Podatek dochodowy od osób fizycznych
 • 32 1010 1674 0005 5022 2700 0000 – Karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych
 • 26 1010 1674 0005 5022 3100 0000 – Grzywny, mandaty, kary, przepadek mienia
 • 77 1010 1674 0014 8522 2100 0000 – Podatek dochodowy od osób prawnych
 • 27 1010 1674 0014 8522 2200 0000 – Podatek od towarów i usług (VAT)
 • 74 1010 1674 0014 8522 2300 0000 – Podatek dochodowy od osób fizycznych
 • 68 1010 1674 0014 8522 2700 0000 – Karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych
 • 02 1010 1674 0014 6922 2100 0000 – Podatek dochodowy od osób prawnych
 • 49 1010 1674 0014 6922 2200 0000 – Podatek od towarów i usług (VAT)
 • 96 1010 1674 0014 6922 2300 0000 – Podatek dochodowy od osób fizycznych
 • 90 1010 1674 0014 6922 2700 0000 – Karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych
 • 19 1010 1674 0009 5422 2100 0000 – Podatek dochodowy od osób prawnych
 • 16 1010 1674 0009 5422 2300 0000 – Podatek dochodowy od osób fizycznych
 • 66 1010 1674 0009 5422 2200 0000 – Podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy
 • 10 1010 1674 0009 5422 2700 0000 – Podatki majątkowe (PCC)