Zmiany w podatku VAT
19 lipca 2013
Ustawa antykryzysowa
19 listopada 2013

Zmiana ustawy dot. wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym

Zostały już niecałe dwa miesiące na zakup materiałów budowlanych, z których możemy odzyskać część zapłaconego podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2005r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. nr 177, poz. 1468 ze zm.). Możliwość taka istnieje w przypadku budowy, nadbudowy, rozbudowy, przebudowy budynku mieszkalnego, remontu lokalu bądź budynku mieszkalnego oraz w przypadku przystosowania budynku niemieszkalnego na cele mieszkalne.

Możliwość ubiegania się o zwrot części zapłaconego podatku jest konsekwencją podwyżki stawek VAT na większość materiałów budowlanych, jaka miała miejsce po wejściu Polski do Unii Europejskiej.

Rok 2013 jest ostatnim, w którym można dokonać zakupów „dofinansowanych” przez budżet państwa. Faktury wystawione po 31.12.2013r. nie będą kwalifikowały się już do zwrotu podatku.

Ustawa wygasać ma w sposób stopniowy, i tak wniosek o zwrot części wydatków na zakup materiałów budowlanych poniesionych i udokumentowanych fakturą wystawioną dla osoby fizycznej w okresie:

  • od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. – składać się będzie nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 r.;
  • od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. – składać się będzie nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 r.;
  • od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. – składać się będzie nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 r.;
  • od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. – składać się będzie nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 r.;
  • od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. – składać się będzie nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r.

Poniżej przykładowe materiały budowlane, które podlegają odliczeniu:

  • kuchenka gazowo-elektryczna
  • tapety papierowe
  • panele
  • – glazura, terakota
  • – wanna