20 grudnia 2017

Jak rozliczyć pit 8c?

Dla wielu przedsiębiorców pit 8c wydaje się być czymś skomplikowanym. Otóż przede wszystkim musimy mieć tutaj świadomość, iż dokument ten nie jest zeznaniem podatkowym, lecz specjalnym formularzem, w którym należy wykazać przychody kapitałowe oraz przychody z innych źródeł.
11 października 2017

Jak uzyskać dofinansowanie z PFRON?

Osoby prowadzące własne przedsiębiorstwo i zatrudniające pracowników niepełnosprawnych mogą uzyskać dofinansowanie z PFRON. Polega ono mianowicie na pewnych dopłatach do comiesięcznej pensji. Aby otrzymać takie wsparcie trzeba spełnić pewne określone warunki.
5 listopada 2013

Zmiana ustawy dot. wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym

Zostały już niecałe dwa miesiące na zakup materiałów budowlanych, z których możemy odzyskać część zapłaconego podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2005r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.
19 lipca 2013

Zmiany w podatku VAT

2014 r. przyniesie kolejne, rewolucyjne zmiany w podatku VAT, które uregulowane zostały ustawą z dnia 07 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2013r. poz.35.